Dags att reflektera över dina arbetskläder!

Man i varselkläder och hjälm på byggarbetsplats

SÄKERHET. När du är ute på arbetsplatsen ska du kunna lita på att din utrustning låter dig jobba tryggt och säkert. Vi pratar alltså om personlig skyddsutrustning. I Sverige har arbetsgivaren enligt lag skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs. Det är oftast även upp till arbetsgivaren att avgöra vilken skyddsklass som gäller för just din arbetsplats. Hörselskydd, hjälm och fotriktiga skor kanske du har koll på, men vad är det som gäller när det kommer till synbarhet? I denna artikel kommer vi att fokusera på varselkläder och tipsa om vad du ska tänka på för att maximera din synbarhet i arbetet.

Vad består ett varselplagg av?

I grunden består ett varselplagg av två huvudsakliga komponenter; ett fluorescerande tyg som ökar synbarheten i dagsljus samt reflexer som ökar synbarheten i mörker. Anledningen till att varselkläder alltid kompletteras med reflexer är att det fluorescerande tyget förlorar sin lyskraft i mörkret. När det kommer till färger på varselkläder så finns det några väl valda alternativ att välja mellan, men valet av färg handlar inte bara om tycke och smak. En viktig funktion med varselkläder är att skapa tydliga kontraster mellan den som bär plagget och omgivningen denne befinner sig i. Valet av varselkläder ska därför göras utifrån när du ska använda plagget och i vilken miljö du vistas i. Arbetar du till exempel ute på vintern så skapar orangea varselkläder en högre kontrast gentemot snön, än om du skulle använda gula varselkläder. Totalt finns det tre godkända fluorescerande färger som får användas i varselkläder; gult, orange och rött.

Har du koll på säkerhetsklasserna?

Varsel som varsel kanske du tänker? Men det finns ett och annat som du behöver tänka på när det kommer till synbarhet på arbetsplatsen. Vi nämnde tidigare att det är upp till arbetsgivaren att avgöra vilken varselklass som är aktuell på just din arbetsplats. Men vad innebär de olika klasserna?

Det som i huvudsak avgör vilken varselklass som är aktuell för dig är i vilket samband du ska använda kläderna samt hur mycket trafik och fordon som du kommer i kontakt med. Den nya standarden EN ISO 20471 delar in varselplaggen i tre olika klasser.

Klass 1

Plagg i klass 1 kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon eller vistas i områden med långsam trafik. Detta är alltså den lägsta varselklassen och ger minst skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m2 och reflexytan 0,10 m2.

Klass 2

Plagg i klass 2 ger väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Plaggen ska användas där man i hög utsträckning kommer i kontakt med trafik och är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, skallgång, i lastfordon och andra områden där man inte kräver klass 3. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,13 m2.

Klass 3

Varselplagg i klass 3 ger maximalt skydd och ska alltid användas i närhet av tät och snabb trafik. Eftersom klassen kräver stora fluorescerande och reflekterande ytor så är det i huvudsak jackor som kan certifieras enligt klass 3. Arbetar du efter hårt trafikerad väg vid mörker, dis, dimma eller andra förhållanden med dålig sikt, ska du dessutom komplettera jackan med varselbyxa med lågt sittande reflex i lägst klass 2. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,20 m2.

Kolla efter certifieringen, för säkerhetsskull!

Varselkläder är en effektiv skyddsutrustning som hjälper till att förhindra arbetsplatsolyckor på arbetsplatser där det förekommer fordon. För att säkerställa att alla varselplagg uppfyller säkerhetskraven är det viktigt att de testas och certifieras enligt gällande standard. Sedan 2013 certifieras alla varselkläder enligt standarden EN ISO 20471 vilken ersätter den gamla standarden EN 471. När du ska köpa varselkläder är det viktigt att du själv kontrollera att plagget är godkänt som skyddsutrustning. Ett certifierat plagg ska alltid ha en etikett där du hittar information om tillverkarens namn, standard och symbol som plagget är certifierat enligt, modell/ artikelnummer, tvättanvisningar, CE-märke samt storlekar med symbol.

Den gamla standarden kommer att finnas kvar ett tag till och dess certifierade plagg är fortfarande godkända att använda. Dock kan inga nya plagg certifieras enligt EN 471. 

Fakta: Projob, Reflectil

* Priset baserat på minsta antal för paketköp, enfärgstryck och rekomenderad tryckmetod för produkten om inte annat angivits. Pris/st påverkas av antal produkter, tryckmetod och antal färger. Alla priser är exklusive moms.